Beyond. Gezondheidsstelsels die het welzijn bevorderen in de aanloop naar een pandemie

Door haar gewelddadigheid heeft de Covid-19-pandemie de veerkracht van onze Europese gezondheidszorgstelsels zwaar op de proef gesteld, die niet in staat waren ons doeltreffend van dienst te zijn toen wij de hevigheid van de pandemie doormaakten.

In de eerste plaats heeft het ons gezondheidszorgsysteem zich bijna uitsluitend gericht op de behandeling van die pandemie.

Wie had ooit gedacht dat we ons gezondheidszorgsysteem in die mate zouden kunnen aanpassen? De reactie op de verzadiging van de bedden op de intensive care illustreert die overgang en de veerkracht van het systeem.

In een aantal Franse departementen (Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin en Vosges) bedroeg de bezettingsgraad meer dan 200%.

Om dat op te vangen heeft de regering een strategie ingevoerd om bedden (met beademing, met name in recoverykamers en operatiekamers) om te bouwen tot bedden voor intensieve zorgen.

Zo is ons zorgstelsel in enkele weken tijd van 5.000 bedden vóór de crisis naar 14.500 bedden op de intensive care gegaan tijdens de crisis.

Zou deze versnelling van de veranderingen die we in het kader van de crisis op een nooit geziene schaal en in een nooit gezien tempo hebben zien plaatsvinden, tegelijk met de pandemie tot een einde kunnen komen? Waarschijnlijk niet. Deze pandemie heeft ook een aantal veel diepere vragen aan het licht gebracht.

  • Hoe zal ons gedrag in gezondheidsaangelegenheden evolueren?

Zelfmedicatie (die door 80% van de Fransen wordt toegepast), de tweede medische opinie, het rekening houden met de gezondheid van anderen en nieuwe hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn allemaal ontwikkelingen of versnellingen waarmee rekening moet worden gehouden wegens hun invloed op de manier waarop wij consumeren.

De versterking van de preventieve geneeskunde zou zich kunnen uiten in een grotere vraag naar informatie (31% van de Fransen zoekt medische informatie via zoekmachines), of een regelmatiger monitoring van gezondheidsconstanten (47% van de 1 200 chronisch zieke patiënten in de ComPaRe-studie “zien kunstmatige intelligentie en geconnecteerde objecten als een grote kans op vooruitgang in hun gezondheid”).

  • Hoe zal onze verhouding tot persoonlijke en collectieve vrijheden evolueren?

We zijn paradoxaal. We willen onze gegevens niet delen als we gezond zijn. Daarentegen zijn we bereid alles mee te delen als we ziek zijn (62% van de Fransen is bereid de StopCoVid-applicatie te gebruiken).

Welk beleid inzake het beheer van gezondheidsgegevens moeten we voeren om het gebruik en het delen van gezondheidsgegevens te vergemakkelijken, bijvoorbeeld, om deze tegenstrijdige standpunten met elkaar te verzoenen?

  • Hoe zullen de tijdsverhoudingen in de gezondheidszorg veranderen?

Het op de markt brengen van een nieuw werkzaam bestanddeel duurt gemiddeld een jaar of tien. De ontwikkeling van een medisch hulpmiddel vergt 5 jaar. Een dienst of toepassing kan tussen 3 en 18 maanden in beslag nemen. De door de pandemie veroorzaakte race tegen de klok heeft, terecht of onterecht, vragen doen rijzen over de ontwikkelingsprocessen en de daarmee gepaard gaande vertragingen.

  • Hoe zal ons gezondheidsbeleid evolueren?

Welk niveau van nationale of Europese soevereiniteit willen wij? Willen we de welvaartsstaat weer zien opkomen? Aanvankelijk gingen er stemmen op om strategische delen van de farmaceutische industrie (voor geneesmiddelen, medische apparatuur en hulpstoffen) te renationaliseren, te herlokaliseren of te repatriëren, wat ten koste zou kunnen gaan van de internationale samenwerking die zou kunnen leiden tot gecoördineerde mondiale reacties op de toekomstige grootschalige crises.

Momenteel wordt meer dan 60% van de hulpstoffen in laboratoria zoals SANOFI in China geproduceerd. Anderen wijzen op de moeilijkheden die Europa ondervindt om op te treden in het licht van de crisis wanneer het gezondheidsbeleid op nationaal niveau wordt geregeld.

Er moeten dus veel evenwichten worden gevonden.

In normale tijden zouden alle antwoorden op deze vragen via een cyclische aanpak worden behandeld. Het is vrij zeker dat de pandemiegolven die we zullen meemaken, die cycli zullen versnellen en hun aandacht zullen verleggen naar drie hoofdgebieden: meer menselijke betrokkenheid, meer technologieën, en een virtuoos evenwicht tussen die twee.

Tenslotte zal ons gezondheidssysteem zoveel veerkrachtiger zijn als deze menselijke en technologische factoren worden samengebracht in een ecosysteem, symbiotische gezondheid.

Wilt u meer weten? Download de volledige Beyond. viewpoint

Author

Emmanuel de GastinesPARTNER

Jean-Pierre PoinsignonPARTNER