Mobiliteit en Logistiek : Technologiegedreven oplossingen

Hefbomen voor groei

Bedrijfsstrategie

Het bedrijf moet winstgevend groeien door een waardevol merk aan te bieden om klanten betrokken te houden. De kanalen naar de klanten worden gediversifieerd tot een groeiend netwerk van distributiepartnerschappen. Als gevolg daarvan worden de marketingkosten steeds variabeler en afhankelijker van een groot aantal parameters. Bovendien is de vraag volatiel en leidt de technologie tot de ontwrichting van bedrijfsmodellen en de opkomst van nieuwe concurrenten.

Wij helpen bedrijven zakelijke kansen te identificeren en risico’s te beheren in fluctuerende markten. Onze oplossingen omvatten instrumenten voor het beheer van digitale prestaties, waarbij specifiek rekening wordt gehouden met de variabele kosten van marketing, heuristieken voor het beheer van onzekerheid en kaders voor de evaluatie en uitvoering van strategische partnerschappen. De meeste bedrijven zijn gedwongen hun bedrijfsmodellen te transformeren en tegelijk hun dagelijkse handelsdoelstellingen te halen.

Ervaring van klanten

Spoorwegexploitanten, postbedrijven en mobiliteitsaanbieders hebben allemaal een directe interactie met hun klanten op fysieke contactpunten. Logistieke en containervervoersbedrijven communiceren met hun B2B-klanten via boekingshotlines of trackingapplicaties. Zij worden geconfronteerd met banalisering en grote transparantie, terwijl interactie met de klant een essentieel kenmerk is om producten en diensten te differentiëren.

De vervoerssector richt zich nu steeds meer op de klantervaring. Zij hecht waarde aan nieuwe diensten of producten en gebruikt elke interactie om deze te verbeteren en op de markt te brengen. Bij onepoint weten we hoezeer het succes van dit concept afhankelijk is van klantgegevens – gegevens die gedurende het hele klanttraject moeten worden verzameld, getransporteerd en geanalyseerd. Wij helpen deze ruwe gegevens om te zetten in intelligente gegevens.

Alomtegenwoordigheid van regelgeving

De vervoersector wordt steeds liberaler en is onderhevig aan sterke veranderingen in de regelgeving. Er is sprake van toenemende disruptie door nieuwkomers die de sector een nieuwe vorm geven door nieuwe bedrijfsmodellen of waarde proposities voor hun klanten te introduceren. In reactie hierop staan de gevestigde exploitanten voor een drievoudige uitdaging: de efficiëntie verhogen, hun aanbod aantrekkelijker maken en nieuwe markten aanwijzen om het verlies van marktaandeel als gevolg van de regelgeving te compenseren.

Wij bestuderen de impact van deze verandering, houden ons bezig met communicatie en stakeholder management, en ondersteunen onze cliënten bij het hervormen van hun industrie. Wij ondersteunen bedrijven bij de uitvoering van de desbetreffende strategische initiatieven en programma’s.

Mobiliteit en stedelijke logistiek

Nieuwe bedrijfsmodellen voor mobiliteit en stedelijke logistiek veranderen onze steden. Dankzij nieuwe innovaties kunt u nu overal een auto ophalen en hem op uw bestemming afzetten. Maar dit is nog maar het begin, autonome technologie is er al bijna.

Wij werken in een open ecosysteem samen met onze partners en industriële klanten aan innovatieve en strategische mobiliteitsprojecten, autonome voertuigen en nieuwe logistieke concepten. Wij helpen onze klanten om in het middelpunt te staan van de nieuwe kaart van mobiliteit en stadslogistiek.

De hefbomen voor kostenvermindering

Robotisering en autonome voertuigen

De volgende stap is de massale komst van robots, en het komt er nu op aan ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Onder impuls van de internetgiganten hebben robotoplossingen zich in snel tempo ontwikkeld. Robotisering verschilt van mechanisering (of automatisering) in die zin dat het een flexibele en herconfigureerbare oplossing biedt die naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren met menselijke bedieners.

Wij ondersteunen onze klanten met ons open ecosysteem van partners om een intelligente overgang naar robotisering te beheren. Wij moedigen logistieke bedrijven in alle sectoren aan om hun bedrijfsmodellen te reorganiseren op basis van deze nieuwe realiteit.

Beheer van industriële activa

Industriële activa blijven een sleutelelement van deze markt. Het gaat om traditionele zaken, zoals financiering, onderhoud en optimalisering van het gebruik. Het is echter van essentieel belang dat de ondernemingen nieuwe technologieën toepassen waarmee het optimum tussen beschikbaarheid van de uitrusting, rendement van het geïnvesteerde kapitaal en onderhoudskosten kan worden gemodelleerd en dat zij hun partnerschapsmodellen aanpassen om een hoog niveau van concurrentievermogen te handhaven.

Wij helpen onze cliënten om ervoor te zorgen dat hun activa zich vertalen in een concurrentievoordeel op hun markt.

Tactische digitalisering van activiteiten en processen

Terwijl start-ups nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen zonder legacy beperkingen, willen en moeten gevestigde spelers hun datacapaciteiten en -competenties benutten om oplossingen te implementeren die een verschil maken.

Wij begeleiden onze klanten bij de transformatie door het formuleren van een strategische en tactische digitale visie en een bijbehorende waardepropositie. Op die manier overbruggen wij de kloof tussen de wereld van gisteren en die van morgen.

Verrichten van operationele en ondersteunende functies

In de huidige concurrerende omgeving heeft elk volwassen bedrijf initiatieven genomen om de prestaties te verbeteren en een voortdurende verbeteringslus opgezet om gelijke tred te houden met de marktdynamiek.

Om projecten af te stemmen op zakelijke uitdagingen, teamleden te betrekken en te zorgen voor een positieve impact op de P&L, ondersteunen wij onze klanten bij alle kwesties die verband houden met inkomstengroei op korte termijn, algemene kostenbesparingen, investeringsheroriëntatie en het beheer van structurele veranderingsprogramma’s.

Auteur : onepoint

beyond the obvious